Страница 179 из 179

Cобств. Новелла! Молодая вдовица и сельские жители - 226&227

СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:28
GRIGORES
Молодая вдовица и сельские жители - 226 серия (07.10.2014)
Время проходит быстро... Иляна даёт Мариане в долг много денег. Дан обнимает вдовицу. Валентина встречает Стаса в регионе и вынуждена провести с ним некоторое время. 1 сентября. Иляна, Дан и дети находятся в школе-интернате в связи с началом учебного года. Мирча прекрасно одет. Он приходит в медицинский университет вместе с Антоном, его будущим тестем. Мариана появляется в элегантном платье в полицейской академии. Валентина встречает Стаса в лесу, в более интимной обстановке. Лилиана рада тому, что она получит новые знания. Маленькая девочка признаётся Дану, что хочет стать богатой, чтобы помочь бедным. Валентина и Стас занимаются любовью в волшебном лесу деревни, где встречаются сердца. Позже Антон поздравит Мирчу с тем, что он стал студентом и напомнит ему, что он должен жениться на Юлиане для того, чтобы она разучилась любить женщин. Мариана встречает новых коллег в академии. Дан и Иляна возвращаются домой без детей, парень спрашивает её: когда она согласится официально стать его женой?

Большое спасибо редактору Марианна

 Tânăra vădană si sătenii - Episodul 226
Timpul se scurge repede... (Ileana îi oferă Marianei o sumă mare de bani. Dan o cuprinde pe vădană. Valentina îl întîlnește pe Stas în regiune și este nevoită să petreacă ceva timp cu el). E 1 septembrie. Ileana, Dan și copiii se află la internat, la inaugurarea noului an de studiu. Mircea vine îmbrăcat frumos la Universitatea de Medicină, împreună cu Anton, viitorul său socru. Mariana sosește într-o rochie elegantă la Academia de Poliție. Valentina se întîlnește cu Stas într-o atmosferă mai intimă, în pădure. Liliana se bucură că va învăța lucruri noi; fetița îi mărturisește lui Dan că vrea să devină bogată, ca să poată ajuta săracii. Valentina și Stas fac dragoste în pădurea magică a sătucului, locul unde se întîlnesc inimi. Mai tîrziu, Anton îl felicită pe Mircea cu ocazia că a devenit student și îi aduce aminte că trebuie să se căsătorească cu Iuliana, astfel să o dezvețe să iubească femei. Mariana face cunoștință cu noii colegi de la academie. Dan și Ileana se întorc la moșie fără copii, băiatul o întreabă cînd îi convine ei să devină soția lui în mod oficial.


Молодая вдовица и сельские жители - 227 серия (08.10.2014)
Иляна смотрит на Дана с любовью и говорит ему, что она в любой момент готова стать его женой, только не в православные посты и праздники. Валентина узнаёт у Стаса, что тот скучал по ней. Лаура думает, что пришло время наконец-то избавиться от Жеоржеты, потому - что её отношения с мужем Юрием находятся под угрозой из-за этой «безмозглой». Докица молится, чтобы Мариана нашла своё счастье в городе. Две недели спустя Дан просит отца Богдана официально оформить его отношения с Иляной. Мариана возвращается домой на выходные и признаётся своей матери и Иляне, что ей нравится учиться в полицейской академии. Пока Докица готовит блюда, Мариана еще раз благодарит Иляну за предоставленную ей возможность учиться. Отец Богдан отказывается официально оформлять отношения Дана с Иляной. Дан потрясен, когда узнаёт, что религия не на его стороне. Иляна была женой его отца. Она по-прежнему носит ту фамилию, поэтому в данный момент у Дана и Иляны одна и та же фамилия. Их отношения можно охарактеризовать, как сын и мачеха. Позже Дан встречает Валентину. Он рассказывает ей о том, что рассказал отец Богдан. Девушка чрезвычайно рада, что Дан и Иляна никогда не смогут пожениться!

Большое спасибо редактору Марианна

 Tânăra vădană si sătenii - Episodul 227
Ileana îl privește pe Dan cu dragoste și-i răspunde că e gata oricînd să devină soția lui, numai nu în post. Valentina află de la Stas că acestuia i-a fost dor de ea. Laura se gîndește că a sosit momentul să scape definitiv de Georgeta, deoarece relația ei cu soțul ei Iura e în pericol din cauza acelei "tîmpite". Dochița se roagă ca Mariana să își găsească fericirea în oraș. Două săptămâni mai tîrziu, Dan îl roagă pe părintele Bogdan să le oficializeze relația lui și a Ileanei. Mariana vine în weekend acasă și îi mărturisește mamei sale și Ileanei că adoră să studieze la Academia de Poliție. În timp de Dochița pregătește bucatele, Mariana îi mulțumește încă odată Ileanei că i-a oferit această oportunitate de a învăța. Părintele Bogdan refuză să oficializeze relația lui Dan cu Ileana. Dan rămîne complet șocat, aflînd că religia nu e de partea lui, deoarece Ileana a fost soția tatălui său, și în continuu poartă familia lui, deci la moment Dan și Ileana poartă aceeași familie, relația lor ar fi trebuit să fie: fiu - mamă vitregă. Mai tîrziu, Dan se întîlnește pe drum cu Valentina și-i povestește ce i-a spus părintele Bogdan; fata se bucură enorm că Dan și Ileana niciodată nu vor putea să se căsătorească.

Re: Cобственные Новеллы!

СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:26
Марианна
В общем, завтра Гриша выложит более отредактированную версию. Эту не читайте :D :D :D

Re: Cобственные Новеллы!

СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:23
GRIGORES
Марианна писал(а):В общем, завтра Гриша выложит более отредактированную версию. Эту не читайте :D :D :D

Исправил! Спасибо

Cобств. Новелла! Молодая вдовица и сельские жители - 228&229

СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:30
GRIGORES
Молодая вдовица и сельские жители - 228 серия (09.10.2014)
Валентина рада, что религия не позволит Дану и Иляне пожениться. Дан решает скрыть этот аспект от Иляны. Стоя на кухне, мужчина решает открыть бутылку виски, чтобы утопить свои печали, в то время как Иляна спит и ей снится её свадьба с Даном. Мариана объявляет матери, что она изучает криминологию, поэтому она сможет бороться с преступным миром. Валентина входит в комнату, громко смеясь, говоря, что планы вдовицы не будут выполнены, она останется вдовицей до глубокой старости. В то же время Витя не может заснуть, Иляна присутствует в его мыслях и не даёт ему отдохнуть. Утром Мариана готовится отправиться в столицу, а Докица поглаживая щеку дочери, желает ей хорошего пути. В поместье все завтракают. Иляна говорит, что кухарка Надя не вернулась на работу и это пугает её. Служанка Зина предлагает пойти в полицию, а Валентина кричит, отвечая, что Надя когда-нибудь вернётся. Не стоит беспокоиться о простой поварихе, так как они могут нанять другую.

Большое спасибо редактору Марианна

 Tânăra vădană si sătenii - Episodul 228
Valentina se bucură că religia nu le va permite lui Dan și Ileana să se căsătorească. Dan hotărăște să ascundă acest aspect față de Ileana. Stînd la bucătărie bărbatul hotărăște să deschidă o sticlă de whisky ca să-și înece amarul în timp ce Ileana doarme și visează nunta sa cu Dan. Mariana își anunță mama că studiază criminologia, astfel va putea lupta cu lumea criminală. Valentina intră în camera sa izbucnind în rîs, spunînd că planurile vădanei nu se vor îndeplini, va continua să rămînă vădană pînă la adînci bătrîneți. În același timp, Vitea nu poate adormi, Ileana este prezentă în gîndurile sale și nu îl lasă să se odihnească. Dimineața, Mariana se pregătește să plece la capitală, iar Dochița îi mîngîie matern obrazul și-i urează drum bun. La moșie toți iau micul dejun. Ileana spune că bucătăreasa Nadea nu s-a întors la lucru și asta o sperie. Servitoarea Zina propune să meargă la poliție, iar Valentina țipă, răspunzînd că va sosi singură Nadea, nu merită să își facă griji de o bucătăreasă, dat fiind că pot angaja alta.


Молодая вдовица и сельские жители - 229 серия (13.10.2014)
Несколько дней спустя Дан привозит из столицы необходимые продукты. Он объявляет Иляне и Валентине, что он должен поехать в столицу, чтобы продлить обучение. Иляна сожалеет, но она понимает, что мужчина хочет сосредоточиться на высшем образовании. Докица встречает отца Богдана и говорит ей, что она рада, что у Марианы будет высшее образование, но она опасается, что она будет находиться в опасности в любое время. Валентина обещает Дану, что позаботится о Иляне. Дан целует Иляну и извиняется за это, но ему нужно время и возможность быть одному, чтобы учиться. Человек выходит из дома, взбирается на джип и уезжает. Отец Богдан объясняет Докице, что Мариана выбрала эту опасную работу и она встала на опасный путь правосудия. Дан вспоминает, что отец Богдан отказался формализовать его отношения с Иляной. В столице Юлиана плачет у окна, потому - что никто не понимает, что она чувствует. Валентина говорит Иляне, что Дан сбежал в столицу, потому - что отец Богдан отказался формализовать их брак, так как по словам отца Богдана, Дан и вдовица живут невозможной и греховной любовью...

Большое спасибо редактору Марианна

 Tânăra vădană si sătenii - Episodul 229
Cîteva zile mai tîrziu, Dan aduce produsele necesare din capitală. El le anunță pe Ileana și Valentina că este nevoit să plece în capitală ca să-și prelungească studiile. Ileana se întristează, dar înțelege că bărbatul dorește să pună accent pe studii superioare. Dochița îl întîlnește pe părintele Bogdan și-i spune că se bucură că Mariana va avea studii superioare, dar se teme că o paște pericolul oricînd. Valentina îi promite lui Dan că va avea grijă de Ileana. Dan o sărută pe Ileana și își cere scuze pentru asta, dar are nevoie de timp si singurătate pentru a se aprofunda în studii. Bărbatul iese din casă, se urcă în jeep și pleacă. Părintele Bogdan îi explică Dochiței că Mariana a ales meseria aceasta periculoasă și singură a pășit pe drumul dreptății și al pericolului. Dan își amintește că părintele Bogdan a refuzat să-i oficializeze relația sa cu Ileana. În capitală, Iuliana plînge stînd la fereastră, deoarece nimeni nu o înțelege ce simte. Valentina o anunță pe Ileana că Dan a fugit în capitală deoarece părintele Bogdan a refuzat să oficializeze căsătoria, deoarece, conform părerii părintelui, Dan și vădana trăiesc o dragoste imposibilă și păcătoasă...